Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DALA da3la2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr d. (pompe)dæle, (pompe)dale, nt. daal (hvaraf t. (pumpen)dahl), holl. daal, eng. dale, fr. dalle, it. dala, span. dala, adala, port. dala; jfr äfv. t. dahlröhre, stupränna, o. fr. dalot, spygatt. Etymologien är osäker (jfr emellertid Diez o. Darmesteter). Måhända tyda de många själfständiga betydelser som fr. dalle utvecklat på att detta är den ursprungligaste af de föreliggande bildningarna. I sv. är ordet sannol. upptaget från nt. l. holl., möjl. från eng. (jfr de d. formerna)]
(i sht förr) sjöt. pumpränna l. pumprör (af trä) på fartyg, afsedd (afsedt) att leda det uppumpade vattnet öfver bord; jfr PUMP-DALA. Pump-ränna, Dala. Röding 1: 445 (1794). Sehmann Fr.-sv. ordb. (1842; under dalle). Dalin (1850). Kindblad (1868).

 

Spalt D 194 band 6, 1906

Webbansvarig