Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGSVERKA dak3s~vær2ka, stundom da3gs~, l. ~vär2ka, äfv. (i sht i västra o. södra Sv.) 4~10, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (föga br., Stiernman Com. 1: 413 (1593)); jfr DAGSVERKARE.
Etymologi
[afl. af DAGSVERKE; jfr t. tagwerken]
(mindre br.) utföra dagsverke, göra dagsverke. Dagzwerckning med kiörning (vid Falu grufva). Stiernman Com. 1: 413 (1593). Landtbruket .. är (ej) ett blott dagsverkande och förskaffande af dagligt bröd. G. W. Zetterstedt i LAT 1873, s. 105. Torpardottern K. K. .. som dagsverkade på gården .. träffades af blixten. VL 1892, nr 192, s. 2. Bönderna, som dagsverkade på stabbarna. Heidenstam Birg. 225 (1901). — oeg. o. i bild, stundom närmande sig bet.: träla. Hopen, som så oförtrutet dagsverkat vid dess uppresande, illfänas nu lika oförtrutet att få se den falla. Livijn 2: 249 (1834; om aristokratismen i kyrka o. stat framställd under bilden af en koloss). Dagsverkandet i Civil-ståndet. Rydqvist Tid. 2: 169 (1840).

 

Spalt D 158 band 6, 1906

Webbansvarig