Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVIL sivi4l, sbst.2, r.; best. -en, äfv. -n.
elliptiskt för vissa ssgr med CIVIL, adj.; bl. i best. sg.
a) (numera knappast br.) = CIVIL-TJÄNST(EN). Conrad Ribbing var redan omtald .. som en stor ämbetsman ehvarest man satte honom i civilen (dvs. den civila förvaltningen). HSH 7: 217 (c. 1750).
b) (i sht inom ämbets- o. tjänstemannakretsar) = CIVIL-STAT(EN) 1. De, som då tjenade i civilen eller i militären. Beskow Lefnadsm. 92 (1857).
c) (i sht i ämbets- o. tjänstemannakretsar i hufvudstaden) = CIVIL-DEPARTEMENT(ET) 2. Några fina herrar från civil’n och finansen. Lundin G. Sthm 70 (1880). En stackars amanuens i civiln. SD(L) 1895, nr 339 A, s. 8.
d) (i sht inom juristkretsar) = CIVIL-RÄTT(EN) 1. Med ”civilen och processen” har jag aldrig haft att skaffa. Ahnfelt Stud.-m. 2: 245 (1857).

 

Spalt C 234 band 5, 1905

Webbansvarig