Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CIVETT sivät4 (∪ — Lucidor Hel. H h 2 a (1673)), i bet. 1 r. l. m.?, i bet. 2 m.||(ig.) l. r.; best. -en; pl. (i bet. 2) -er.
Ordformer
(civet Lucidor (se 1), Spegel (se 1), Serenius (1734, under civet; i ssgn -KATT). chivetter (pl.) Spegel (se 2 a))
Etymologi
[jfr t. civette, eng. civet, af fr. civette, sibetolja, afrikansk sibetkatt, liksom it. zibetto, mlat. zibethum, medeltidsgr. ζαπέτιον, ytterst af arab. (o. pers.) zabād, sibetolja, som själf torde vara ett lånord från ngt annat icke europeiskt språk o. ombildadt med anslutning till arab. (zubd), zubād, smör; jfr SIBET]
1) (†) starkt luktande olja som hos sibetkatterna afsöndras ur en mellan anus o. könsdelarna belägen körtelsäck: sibet, sibetolja, däsman. Lijk woor hon parfumera (dvs. liksom vore hon, näml. luften, parfymerad), / Mäd Muse ell ok Civet, Iasmin ok hwad man mehra / Här brukar. Lucidor Hel. H h 2 a (1673). Spegel Öp. par. 30 (1705).
2) benämning på de djur som afsöndra den under 1 nämnda oljan.
a) (†) i allm.: sibetkatt. Chivetter warda grant för Luchtens skull upsökte, / Dock besta Luchten är it ärligt Nampn och Rychte. Spegel Guds verk 239 (1685).
b) zool. arten Viverra civetta Schreb., afrikansk sibetkatt. Brehm 1: 204 (1874). Civetten har sitt hemland i Afrika, hufvudsakligen på vestra kusten af Guinea, men träffas numera sällan vild och har sedan länge tillbaka hållits såsom husdjur i åtskilliga trakter. NF (1879).
Ssgr: A: (1) CIVETT-KATT. (chivette- Spegel) (†) sibetkatt. Ciwet- eller Däszme-katter. Kankel Hemmersam 25 (1674). När Nattens liufste Dagg hans (dvs. panterns) Kropp rätt wäl befuchtar, / Tå haar thet sådan Kraft at han så liufligt luchtar / Som bäste Balsam gör, och som Chivette Kattor. Spegel Guds verk 228 (1685). (Eng.) Civet .. et slags balsam, zibetum, giordt utaf träcken af Civetkatten. Serenius (1734, under civet).
(2 b) -SKINN03~2. Almström Handelsvar. 437 (1845).
B (†): CHIVETTE-KATT, se A.

 

Spalt C 234 band 5, 1905

Webbansvarig