Publicerad 1905   Lämna synpunkter
CITRYL sitry4l, r. (m. Dalin (1850)); best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[af t. citryl, jfr eng. citryl; af lat. citrus (se CITRON)]
kem.
1) [namnet gifvet af kemisterna Blanchet o. Sell c. 1835] ett slags olja som erhålles gm citronoljans förening med saltsyregas. Berzelius Årsber. t. VetA 1838, s. 319. Almström Kem. tekn. 2: 279 (1845). Dalin (1850).
2) [namnet gifvet af kemisten Weltzien (se System. zusammenst. der organ. verb. 328 (1860))] benämning på citronsyrans radikal.

 

Spalt C 231 band 5, 1905

Webbansvarig