Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLMAN 3l~man2, m.; best. -mannen; pl. -män; se för öfr. MAN, m.
Ordformer
Etymologi
[fsv. bolman; till BOL 7]
(i fråga om ä. finl. förh.) person som inom ett ”bol” uppbar kronans skatt; jfr FJÄRDINGSMAN. Efft(er) höst tinget .. liggia .. (landsfogden o. hans män en) natt hoos lendzmanen och .. (två) nett(er) hoos huar boolman. Hist. handl. XI. 1: 16 (1530). Then menige almoge, bliffve utoff länsmän och boolmän medt monge dagzvercker .. betungede. G. I:s reg. 23: 415 (1552). Fougten haffver upburit K. M:ttz årlige schatt aff bönderne, hvilkit alt skeer igenom ländzmännerne och boolmennerne. Teitt Klagomålsreg. 270 (1555). Bolmännen eller fjerdingskarlarna, såsom de äfven benämnas, hvilka (i Nyslotts län på 1500-talet) af bolet eller fjerdingen uppburo kronans skatter. Rosenborg Jordbeskattn. hist. 91 (1860). Schybergson Finl. hist. 1: 212 (1887).
Ssgr: BOLMANS-BAST. jfr -RÄNTA. FH 3: 242 (1555).
-DÖME. The köpe sigh bodhe lendzmandz och bolmandz döme. BtFH 3: 309 (1555?).
-GÄDDA, -HAFRE, -HUMLE, -KORN, -LAMM, -PUNDKÖTT, -RÅG. jfr -RÄNTA. FH 3: 242 (1555).
-RÄNTA. skatt i penningar l. naturaprodukter som uppbars af bolman. Handl. Finl. kam. förh. 1: 38 (1540). (Fogden skall låta uppskrifva) länndzmanndz och bolmanndz rentan. G. I:s reg. 26: 20 (1556).
-SALT. jfr -RÄNTA. FH 3: 242 (1555).
-SKATT. = -RÄNTA. Bolmansskatten utgick (i Tavastland på 1500-talet) .. under tjugu skilda skattetitlar. Rosenborg Jordbeskattn. hist. 68 (1860).
-SMÖR. jfr -RÄNTA. FH 3: 242 (1555).
-SÄD. jfr -RÄNTA. Teitt Klagomålsreg. 131 (1557).
-TAXA. = -RÄNTA. FH 4: 136 (1556).
-TJÄRA. jfr -RÄNTA. FH 3: 242 (1555).

 

Spalt B 3805 band 5, 1918

Webbansvarig