Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOLMA bol3ma2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; -ARE; jfr BOLM.
Etymologi
[sv. dial. bolma, utblåsa hvirflar af rök l. ånga, ryka starkt, trol. afl. af ett icke uppvisadt adj. bolm, (svällande) stor, se BOLM-]
1) i fråga om rök- l. ångbildning l. dyl.
a) utsända hvirflar l. moln af rök l. ånga l. dyl. Ej någon rökande ångbåt bolmar. Nordlund Bitar 107 (1894). Salva efter salva smattrade från de bolmande gluggarna (på krigsskeppen). Heidenstam Svenskarna 2: 138 (1910). Sågverk med .. bolmande skorstenar. Sandström Natur o. arbetsliv 2: 43 (1910). jfr: Bolma .. effusius efflare, proflare; ventulum facere; aurulam ciere. Lindfors (1815). — särsk.
α) med obj. Baden, / Som bolma fuktig ånga. Snoilsky 2: 168 (1881). Skorstenarne (på kryssaren) bolmade rök. Janson De första män. 199 (1906). — särsk. med afs. på tobaksrök (jfr 2). Han bolmar ofta tobaksrök dagen i ända. Kleen Yankee Doodle 1: 44 (1902).
β) om tobakspipor o. d. (jfr 2). Mankönet .. läser vid bolmande pipor och klara julljus. Törneros Bref 1: 72 (1825).
b) med subj. som betecknar rök, ånga o. d.: bilda tjocka hvirflar l. moln, vältra fram l. ut l. upp (i stora massor). De moln af rök, som bolmande betäckte / Attacken, lik ett tak, för allas syn. C. V. A. Strandberg 5: 39 (1862). Rökelsen bolmade nu från altaret i tjocka svarta skrufvar. Rydberg Vap. 370 (1891). En stormfylld himmel med tunga, bolmande molnmassor. G. Göthe i SD(L) 1902, nr 241, s. 5. Röken bolmade ifrån fabriken. Evers Fosterjord 181 (1909). — särsk.
α) opers. C. V. A. Strandberg 3: 104 (1868). Öfver insjön, i skuggan af berget, ryker och bolmar det (af dimma). Tavaststjerna Barnd. 10 (1886).
β) om tobaksrök (jfr 2). Topelius Fält. 4: 286 (1861, 1864). Vi .. läto tobaksröken bolma i långa spiraler. Bildt Ital. 37 (1896).
γ) i utvidgad anv. Gatans kalkstensdam bolmar efter dem i stora töcken. Rosenius Und. skilda himmelsstr. 192 (1903).
c) (föga br.) om boningsrum l. dyl.: vara fylld (af tjocka rökmoln). Salen bolmade snart i tjock rök, ty nästan alla blossade ur kritpipor. Ramsay Fr. barnaår 1: 133 (1904).
2) röka (tobak) med utsändande af stora rökmoln; blossa. Weste (1807). Du får intet bolma, och intet blåsa tobaksröken i ansigtet på mig. C. F. Dahlgren 4: 212 (1831). Sådane bolmande herrar, .. som voro i stånd att med några glupande drag ur hans vackra sjöskumspipor förgifta en hel atmosfer. Topelius Vint. I. 1: 183 (1859, 1880). Han .. bolmade på sin cigarr. Siwertz Ämbetsmän 122 (1912). — jfr STOR-BOLMA. — särsk.
a) med obj. o. predikativt adj. Jag skulle bolma stugan full med tobaksrök. Topelius Läsn. f. barn 5: 208 (1871, 1880). Han .. bolmade oss ansiktena fulla (med rök). Tenow Solidar 2: 31 (1906).
b) [jfr röka tobak, pipa osv. samt BLOSSA 5 b] med obj. som betecknar det man röker. Vi bolmade vår norska tobak. Engström Mitt lif 71 (1907). — (föga br.) Jag .. bolmar min pipa. PT 1905, nr 29 A, s. 3.
Särskilda förbindelser:
BOLMA FRAM 10 4. till 1. — jfr FRAMBOLMA.
a) till 1 a: bolmande röra sig framåt. Alltjemt bolma stora ångare fram. Torpson Norden 2 (1887).
b) till 1 a α: utsända (rökmoln). Att ur kritpipor bolma fram tjocka moln af tobaksrök. Böttiger i SAH 49: 252 (1873). Vesuvius .. bolmade fram en .. tjock rök. Edgren E. skr. 1: 149 (1892).
c) till 1 b. Röken bolmade fram i tjocka massor genom den vanligen halfcirkelformiga ugnsöppningen (i rökstugan). Läsn. f. sv. folket 1901, s. 170.
BOLMA I VÄG 10 0 4. till 1 a: bolmande sätta sig i rörelse l. begifva sig af. (Han) kom just lagom för att se det tåg, som han skulle medfölja, bolma i väg. SDS 1899, nr 573, s. 2.
BOLMA PÅ 10 4. till 2: bolma intensivt; fortsätta att bolma; blossa på. Nyblom Hum. 255 (1874). Gumman .. ser härsken ut, när jag bolmar på ett litet tag. Lindqvist Dagsl. 1: 17 (1898).
BOLMA UPP 10 4. till 1. — jfr UPPBOLMA.
a) till 1 a α. Skorstenarna (på ångaren) bolma upp en tung, kolfylld rök. Lewenhaupt Med Reddy 50 (1907).
b) till 1 b. En kväljande rök bolmade upp och svepte in föremålen i en ogenomtränglig slöja. Janson Abr. offer 320 (1901). (Hvita skyar) bolma upp mot den blekblåa himmelen likt ångan från väldiga geysrar. Rosen Fr. Kap 21 (1912). — särsk. till 1 b β. Prosten tömde all tobaksröken ur munnen, så att det bolmade upp en sky under taket. Månsson Rättf. 2: 118 (1916).
BOLMA UT 10 4. till 1. — jfr UTBOLMA.
a) till 1 a α. Lundquist Zola I grus 562 (1892).
b) till 1 b. Intensiva rökmoln bolmade ut genom de antända husens fönster. AB(L) 1895, nr 287, s. 5.
Ssgr (till 1): BOLM-RÖK. bolmande rök. Bolmrök från en massa cigarrer. Wennerberg 2: 229 (1882).
-RÖKA. röka under (starkt) bolmande. Björkman (1889: bolmrökning). Noreen Vårt spr. 3: 324 (1915).

 

Spalt B 3803 band 5, 1918

Webbansvarig