Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLOCKOR blok3ωr2 l. -or2, pl.2
Ordformer
(-er)
Etymologi
[af västnord. blǫðkur, pl. af blaðka (se BLACKA, sbst.2, samt (Hægstad o.) Torp LVII (1909)); jfr sv. dial. blåkke, större blad, t. ex. af Plantago (Bohuslän, Lindberg Skeemål. 8 (1906)), nor. dial nykkjeblokka, näckros, näckblad. Ordet afser, liksom NÄCK-BLAD, eg. näckrosbladen. Med afs. på ordets specialisering från att beteckna stort blad i allm. till att beteckna näckrosblad jfr SJÖ-BLAD, fsv. siobladh, heraldisk benämning på näckrosblad]
(i bygdemålsfärgadt spr. i Bohuslän) näckrosor, näckblad. Näckrosor (Nymphaea alba. N. lutea) .. Blocker. Dybeck Runa 1845, s. 64 (anfördt från Skee socken i Bohuslän).

 

Spalt B 3308 band 4, 1915

Webbansvarig