Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLOCKNING blok3niŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till BLOCKA. — särsk.
1) till BLOCKA 1. N. Palmstierna i VetAH 1758, s. 207. (Milans) stybbning och blockning. Uhr Koln. 108 (1814).
2) till BLOCKA 4. Blockning .. med träkilar. Jernk. annal. 1847, s. 289.
3) till BLOCKA 5. — särsk. konkret: lager l. hvarf af träkubbar. En blockning .. af furuträd. Jernk. annal. 1830, s. 411. Därs. 1862, 1: 60.
4) till BLOCKA 7. Bokbinderiarbeten Skärning Blockning. Nord. boktr. 1906, s. 274.
Ssg: (2) BLOCKNINGS-CENTRUM30~20. ställe på hjulstock o. d. hvarest åt flera håll utgående spjälar o. d. äro fastsatta. En .. gjutjernsring .. med flänsar, fästad vid armar .. af träd, hvilka med de inre klufna ändarne äro fastkilade i ett blockningscentrum .. af träd på vändstocken. Jernk. annal. 1858, s. 229. Därs. 1860, s. 33.

 

Spalt B 3307 band 4, 1915

Webbansvarig