Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLOCKMAKARE blok3~ma2kare, m.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[af nt. blockmaker, motsv. ä. d. blokkemager, holl. blokmaker, t. blockmacher]
till BLOCK 4: person som har till yrke att tillverka hissblock. RARP 4: 622 (1651). Snickare och Blockmakare hämta Alm och Ask ifrån Gottland. Hermelin Præs. i VetA 1773, s. 97. Enligt .. Femårsberättelserna för 1856—60 funnos .. i riket .. 24 blockmakare. Thelaus Om skog. 57 (1865).
Ssgr: BLOCKMAKAR-300~ l. -MAKARE-GESÄLL3100 ~02. DA 1824, nr 176, s. 10. PT 1904, nr 256, s. 3.
-MÄSTARE~200. PT 1904, nr 256, s. 3.
-VERKSTAD ~20. Dalin Fr. o. sv. lex. (1843; under poulierie). Konow (1887).
-VIRKE~20. Regl. ang. virkeslefv. 17 maj 1825, kap. 13. Blockmakarevirke .. omfattar pumpvirke, blockvirke och spakvirke. Cnattingius Skogslex. (1873, 1894).
-YRKE~20. Dalin (1850).

 

Spalt B 3307 band 4, 1915

Webbansvarig