Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLINDVERK blin3d~vær2k (bli`ndverk Weste), sbst.3, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[af BLINDA, v. II, o. VERK i bet. ”inrättning”, ”byggnad” o. d.]
(numera föga br.) bef. = BLINDERING, sbst.1 1. Sturtzenbecher Förel. I. 1: 24 (1794, 1800). Den belägrade skyndar sig .. att .. sätta sina förråder i säkerhet, antingen i underjordiska gallerier .. eller ock under blindverk. Bergman Carnot 306 (1816). En eller tvenne pieser, .. genom blindverk satta i skydd mot fiendens bomber. Därs. 328. Flätverk begagnas äfven att undangömma hvad som bakom förehafves; så användt flätverk kallas blindning eller blindverk. Hazelius Bef. 67 (1836, 1864). I .. blindverken är man .. skyddad mot granatskärfvorna. SD(L) 1904, nr 295, s. 8.
Ssgr (numera föga br.): BLINDVERKS-BATTERI 30~102. täckt batteri. Bergman Carnot 277 a (1816).
-GALLERI~102. galleri af blinderingar; jfr BLINDNINGS-GALLERI. Bergman Carnot 390 (1816).

 

Spalt B 3254 band 4, 1915

Webbansvarig