Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLINDERBÖSSA, r. l. f.; pl. -or.
Etymologi
[ordet utgör möjl. en i anslutning till BLIND (jfr skjuta blindt, blinda skott o. d.) gjord ombildning af eng. blunderbuss, som själft är en förvanskning af nt. donderbusse (t. donnerbüchse), muskedunder (jfr Murray)]
(†) muskedunder; jfr BLINDRA, DUNDERBÖSSA, SKRÅBÖSSA. Serenius Iiii 1 b (1757). Röding SD 15 (1798). Deleen (1806; under blunderbuss).

 

Spalt B 3243 band 4, 1915

Webbansvarig