Publicerad 1915   Lämna synpunkter
BLINDERA blinde4ra, i Sveal. äfv. 032, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se BLINDERING, sbst.2).
Etymologi
[bildadt, sannol. under formell påverkan af BLINDERA, v.1, af adj. BLIND i den bet. som detta har i sådana ssgr som BLIND-NISCH, BLIND-ÖPPNING o. d.; jfr äfv. BLINDNING, sbst.2 IV]
byggn. förse (murytor o. d.) med insänkningar (blindnischer o. d.). De .. blinderade trappgaflarnas uppsättande å gafvelsidor och trapptorn. A. Hahr i SDS 1913, nr 284, s. 4.

 

Spalt B 3243 band 4, 1915

Webbansvarig