Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BILÄGG, sbst.1, n.; pl. =.
Etymologi
[till BILÄGGA; jfr d. bilæg samt BELÄGG]
(†)
1) till BILÄGGA 1: bilaga (se d. o. 1). Som jag ärnar snart göra en ansökan på främmande ställe, så utber jag mig allerödmjukast, såsom et vigtigt bilägg til denna ansökan, det Högvördiga Consistoriums betyg både öfver min tjänstgöring och mit lefnadssätt. Växiö domk. akt. 1796, nr 96.
2) till BILÄGGA 1 b slutet: bevisande l. bestyrkande exempel; jfr BELÄGG 1, BILAGA 4. Bilägg och Citater. Salomon Allm. paresis 24 (1861).

 

Spalt B 2626 band 4, 1910

Webbansvarig