Publicerad 1910   Lämna synpunkter
BIL- OCH BOLFÄRDIGHET bi1l o(k) bω3l~færdighe2t l. ~200, l. 4 0 3~ l. 3 0 3~, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(bål- Ringström)
förhållande(t) l. tillstånd(et) att vara bil- o. bolfärdig. Kongl. Maj:t har, til förekommande af vidare oreda och tvistighet, angående det, som egenteligen under et Skepps .. Bil- och Bol-färdighet borde begripas, funnit godt, at därom i nåder stadga, som följer. Publ. handl. 6: 4188 (1756; med detaljerad uppräkning af hvad som hör till bil- och bolfärdighet). Ringström Hand.- o. segl.-usancer 14 (1827). Gynther Förf. (1852).

 

Spalt B 2621 band 4, 1910

Webbansvarig