Publicerad 1908   Lämna synpunkter
BEVARELSE beva4relse l. 0302, r. l. f.; best. -en.
(numera knappast br. utom i ssgn SJÄLFBEVARELSE) vbalsbst. till BEVARA, v.1 — särsk.
1) till BEVARA, v.1 10: skyddande, skydd, beskydd. Helsingius (1587). Her med befaller jagh eder Guds gode bevarelse, och är och blifver altidh eder välbevågen. Gustaf II Adolf (1625) i Oxenst. brefv. 1: 295. Och skall altså konungens och cronans tiänst och rätts och höghets bevarelse vara regeringens högste åhåge. RF 1634, § 57. (Finnarna) offrade till Gudarne .. för helbregdelse från sjukdomar och bevarelse mot onda makters list och bedrägeri. Strinnholm Hist. 4: 103 (1852). — jfr SJÄLFBEVARELSE. — särsk. (†) konkret: tillflykt, tillflyktsort, tillhåll. Babilon .. är worden dieflars wåning, och fula andars bewarilse. Upp. 18: 2 (NT 1526; Bib. 1541: behåll, öfv. 1883: tillhåll, Luther: beheltnis).
2) till BEVARA, v.1 11. Bevarelsen och afskrifvelsen af de klassiska verken berodde till en väsendtlig del .. af skrifmaterialiernas beskaffenhet. Strinnholm Hist. 3: 831 (1848).

 

Spalt B 2253 band 4, 1908

Webbansvarig