Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTÄMPLA, v. -ade.
Etymologi
[se BE- o. STÄMPLA]
(†)
I. [jfr ä. holl. bestempelen] förse med stämpel, stämpla. Bestämpla, sättia stämpel på et ting. Broman Gl. (1736).
II. [jfr y. fsv. bestämplade medh sinne modher. komma riketh i ban, ä. d. erckebisp Gustaff haffde met sine methiælpere det saa oplagt oc bestemplit samt mnt. bestempen o. stempelen] gm stämplingar (söka) framkalla l. anstifta, stämpla. The .. bestemple obestånndh ij lanndith. G. I:s reg. 1: 127 (1523). Söffuerin Brun .. war .. in vppå Calmare Slott, och bestämplade ther, at Slottet motte Kon. M(ajestät) til Swerige affhändigt warda. Tegel G. I 1: 128 (1622). Broman Gl. (1736). — särsk. i förb. bestämpla med, bedrifva sina stämplingar bland (vissa personer) så att man förmår (dem att göra ngt). Så komo ther några iudhar til .., huilka så bestempladhe medh folkit ath the stenadhe Paulum. Apg. 14: 19 (NT 1526).

 

Spalt B 1769 band 3, 1906

Webbansvarig