Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESPÄRRA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[liksom ä. d. bespærre(t vogn) efter ä. t. besperren, (af-) spärra, (af)stänga; jfr mnt. besperen o. mnl. besperren; se BE- o. SPÄRRA]
(†)
1) gm spärrning afstänga, innesluta; belägra; jfr AFSPÄRRA 1. Stockholms bespärrande. J. Röding i VittAH 1: 223 (1755).
2) afspärra (se d. o. 2), afskära. Vegerne på denne sidann äre aff fiendenn besperrade. Oxenst. brefv. 5: 77 (1614).

 

Spalt B 1627 band 3, 1906

Webbansvarig