Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHÖFVAS, v. dep.2; pr. -es.
Etymologi
[jfr fsv. behövas, anstå; se BE- o. HÖFVAS (SIG)]
(†) med refl. pron.: höfvas, vara tillbörlig; jfr anm. under BEHÖFLIG. Adelens recommendationer (vid prästsysslors tillsättande) måge I (biskopar) respectera, så vida dätt sigh behöffves och I villia. RP 8: 29 (1640).

 

Spalt B 912 band 3, 1902

Webbansvarig