Publicerad 1902   Lämna synpunkter
BEHÄNDELIGA, adv. (O. Petri Sakr. 1 (1528), Forsius Min. 137 (c. 1613) m. fl.), äfv. -LIG (Sigfridi B 7 b (1619)).
Etymologi
[jfr fsv. behändelika, med konst, fint, skickligt; jfr äfv. fsv. behändeliker samt ä. d. behændelig, adj. o. adv., behændelige, -en, adv.; se BEHÄND, adj.]
(†)
1) motsv. BEHÄNDIG 1. (Gåsen kan) I Watnet och så ståteligh, / Simma och seghla behendeligh. Sigfridi B 7 b (1619).
2) motsv. BEHÄNDIG 2. Diäffwulen .. haffuer tesse stycke ganska behendeligha .. företaghit. O. Petri Sakr. 1 (1528). J. Petri Likpred. öfv. P. Eriksson B 4 a (1639).

 

Spalt B 897 band 3, 1902

Webbansvarig