Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASISK, adj.
till AS, sbst.1 (†) Asiske höfdingen .. slöt et evärdeligt förbund med Gylfe. Dalin Hist. 1: 107 (1747); jfr ASA-HÖFDING. Därs. 114.

 

Spalt A 2464 band 2, 1902

Webbansvarig