Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARRBORRNING ar3~bor2niŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar
Etymologi
[bildadt af föreg. med anslutning till BORRNING]
tekn. (ut)borrning l. finputsning medelst arrborrmaskin. (Denna horisontala fräs- o. borrmaskin) är afsedd för såväl mindre arborrningar och borrning af horisontala hål i allmänhet som för fräsning. G. Sellergren i Tekn. tidskr. 1897, A. A. s. 264.
Ssg: ARRBORRNINGS-MASKIN310~02. jfr ARRBORR-MASKIN. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1873, s. 206.
Anm. Stundom förekomma formerna armborrnings-maskin, -stål osv. Jfr anm. till ARRBORR-. N. C. A. Carlquist i Tekn. tidskr. 1896, A. M. s. 59.

 

Spalt A 2347 band 2, 1901

Webbansvarig