Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARRBORR- ar3bor~
Etymologi
[sannol., med folketymologisk anslutning till BORR, af eng. arbor, spindel (å maskin), (hjul)axel, lånadt från fr. arbre i bet. axel, hjulstock, af lat. arbor, träd. Jfr anm.]
tekn. i ssgr.
ARRBORR-MASKIN30~02. ett slags borrmaskin för utborrning l. invändig finputsning af cylindrar o. d. i hvilken arbetsstålet l. -stålen fästas på en gm arbetsstycket gående (metall-)axel (medelst en arm l. ett armsystem); jfr ARRBORRNINGS-MASKIN. Vanliga borrmaskiner, arrborrmaskiner, cylinderborrmaskiner .. m. fl. W. Hoffstedt i Tekn. tidskr. 1873, s. 181.
-SPINDEL~20. [jfr eng. arbor-chuck] spindel l. borrstång å arrborrmaskin. J. O. Andersson i Tekn. tidskr. 1889, s. 233.
-STÅL~2. arbetsstål å arrborrmaskin.
Anm. Stundom förekomma de på fortsatt folketymologisk ombildning (med anslutning till ARM, sbst.) beroende formerna armborr-maskin, -stål osv. Jfr anm. till följ.

 

Spalt A 2347 band 2, 1901

Webbansvarig