Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APOTEKERSKA ap1ωte3kerska2 l. 10400, äfv. ap1o- l. ap1å- (apote´kerska Weste), l. (hvard.) APTEKERSKA apte3kerska2 l. 0400, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(aptekerska Meurman (1846), Carlén Skugg. 1: 109 (1865))
1) (†) kvinna som har till yrke l. åliggande att bereda läkemedel o. d. Idhra (dvs. israeliternas) döttrar skal han (dvs. konungen) tagha sigh til Apotekerskor, kokerskor och bakerskor. 1 Sam. 8: 13 (Bib. 1541; öfv. 1896: salfveberederskor). Apothicairesse .. apotekerskan i et kloster. Möller (1745, 1755). Wikforss (1804, under apothekerinn).
2) (hvard., numera mindre br. utom i Finl.) apotekarfru. Porthan Bref 296 (1796). Aptekerskans Lovisa. Carlén Skugg. 1: 109 (1865).
Anm. I stället för apotekerska i bet. 2 förekommer ngn gg skämts. ap(o)tekarinna. Franzén Skald. 4: 101 (1810, 1832).

 

Spalt A 2013 band 2, 1900

Webbansvarig