Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APOTEKERI ap1ωte1keri4, äfv. ap1o- l. ap1å-, l. (hvard.) APTEKERI apte1keri4 l. 10—, n.; best. -et, hvard. äfv. -t.
Etymologi
[jfr ä. d. apotekeri, apoteksvaror, t. apothekerei, apotekaryrke, fr. apothicairerie, farmaci, apotek]
1) (†) (utöfning af) apotekarkonst(en). Serenius (1734, under pharmacy). (De vetenskaper), som angå hvarjehanda physiska ämnen, såsom jordbruk, bergverk, apothekeri, färgeri och tilverkningar af hvad namn de vara må. J. Gadolin Præs. i VetA 1786, s. 22.
2) (†) apotek. Apothekaren Mäster Liborius hafver .. anhållit, at honom måtte blifva tillåtit sigh här i Staden nedsättja och anrätta et Apotekerij. Sacklén Apot.-hist. 242 (i handl. fr. 1656). Därs. 243 (i handl. fr. 1664).
3) (i sht hvard., mindre br.) apoteksväsende; med klandrande bibetydelse. Apotekeriet och allmänheten eller hvilken nytta och skada har det nu rådande systemet för apotekareyrkets utöfning i Sverige tillskyndat det svenska folket. C. G. Nyblæus (1870; boktitel).

 

Spalt A 2013 band 2, 1900

Webbansvarig