Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APOSTOLISERA apos1tωlise4ra l. 101—, äfv. ap1å-, äfv. -e3ra2, v. -ade.
Etymologi
[jfr t. apostolisieren, gå till fots liksom apostlarna, efter mlat. apostolari]
(föga br.) på apostlarnas vis vandra omkring för att predika evangelium. Lindfors (1815). Almqvist (1842).

 

Spalt A 2000 band 2, 1900

Webbansvarig