Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTISEMITISK an1tisemi4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. antisemitisch; jfr fr. antisémitique]
adj. till föreg. o. följ. Den i våra dagar s. k. antisemitiska rörelsen. NF 7: 1398 (1884). En antisemitisk tidning. C. G. Laurin i Ord o. bild 1899, s. 500.

 

Spalt A 1913 band 2, 1900

Webbansvarig