Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANFÖRERSKA an3~fö2rerska, äfv. ~fœ2-, f.; best. -an; pl. -or.
= ANFÖRARINNA. Lind (1749, under anführerin). Deras (dvs. de bömiska jungfrurnas) anförerska .. vant åtskilliga segrar öfver Bömiska Konungen. Nordenflycht Frunt. 38 (1761). Min hjords anförerska. Franzén Skald. 1: 243 (1807, 1824; om en ko). Dalin (1850). Anförerskorna för qvinnohären. Boëthius i NF 16: 159 (1891). — (numera knappast br.) motsv. ANFÖRARE 1 b. Min Tante (kunde) aldrig .. välja någon bättre anförerska för en oförfaren flicka, som skulle föras in i verlden. Hummel Fruarne 4 (1797). Anförerska .. conductrice .. de jeunes filles. Schulthess (1885).

 

Spalt A 1403 band 1, 1898

Webbansvarig