Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANFYLLA, v. -t; se för öfr. FYLLA, v.
Etymologi
[af t. anfüllen; jfr holl. aanvullen; jfr äfv. AN, adv. II 3]
(†) fylla. Sedan de sigh medh dryck anfylt och öfwerlastat hafwa. Stiernman Com. 3: 598 (1667).

 

Spalt A 1388 band 1, 1898

Webbansvarig