Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLDAGLIGEN al3~da2gligen, adv.
Etymologi
[jfr DAGLIGEN samt alla dagar (se ALL, adj. V 1 a α γ’)]
(mindre br.) motsv. ALLDAGLIG 1, stundom närmande sig 2. Detta sker alldagligen. Fries Utfl. 1: 149 (1843). Medan vi nu lågo stilla och väntade på vår befrielse, inbjödo oss de heliga fäderne alldagligen att åhöra Gudstjensten. Castrén 1: 171 (1852). (Somliga mena, att Bellman) sjöng blott hvad han alldagligen lefde. Atterbom Siare VI. 1: 7 (1852). Det enkla (substantivet) vara brukas ej mer, men det säges alldagligen i min närvaro, frånvaro .. och dyl. Rydqvist SSL 2: 211 (1857). Svedelius Statsk. 2: 89 (1868).

 

Spalt A 979 band 1, 1898

Webbansvarig