Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLDAGA al3~da2ga, adj. oböjl.
Etymologi
[bildadt af gen. pl. daga i anslutning till andra oböjl. adj. på -a, t. ex. SAMTIDA]
1) (numera knappast br.) = ALLDAGLIG 1. (Fröja) skal blifwa tin all-daga Gäst, och liuflige bijwist. Stiernhielm Herc. 95 (1668).
2) (föga br.) = ALLDAGLIG 2. Vill du lyssna till hans saga? / Den är enkel och alldaga. Runeberg 5: 64 (1860).

 

Spalt A 978 band 1, 1898

Webbansvarig