Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ALLBOTSROT al3bωts~rω2t l. 31~2, r. l. f.; best. -en; pl. -rötter.
Etymologi
[jfr ALL, adj., BOT o. ROT; namnet har afs. på växtens i sht förr ganska vidsträckta anv. i medicinen; jfr de ss. namn på åtsk. växter förek. t. allheil, eng. allheal; jfr äfv. PANACÉ]
(föga br.) växten Pimpinella saxifraga Lin., ängsanis, backanis, bockrot, amört; äfv. om roten af denna växt. Wahlenberg Fl. svec. 193 (1824, 1831). NF (1875).

 

Spalt A 977 band 1, 1898

Webbansvarig