Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSYN, f.
Etymologi
[möjl. bildadt efter mönstret af EFTERSYN]
(†) föresyn, exempel, bevis, intyg. Eder Lager bör, tå werlden står, stå grön. / Och all wår Effter-werld ther af en afsyyn hafwa, / At tapperhet och dygd och troo här haft sin löön. Rudeen Vitt. 173 (1702). jfr Cederschiöld Döda ord 20.

 

Spalt A 611 band 1, 1898

Webbansvarig