Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSICKLINGA, v. -ade.
Etymologi
[jfr SICKLING, t. ziehklinge]
(†) = AFSICKLA. Abziehen .. Snick. Afsicklinga: skafva jemn eller glatt. Deleen (1836).

 

Spalt A 459 band 1, 1898

Webbansvarig