Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSEVÄRD a3vse~væ2rd l. 31~2, adj. -are; -T, adv.
(nytt ord) värd att afse; som förtjänar afseende l. uppmärksamhet l. att tagas i betraktande; beaktansvärd. Tekn. tidn. 1871, s. 135. I afse värd mån. Hallin Hels. 1: 147 (1885). (Han ansåg denna) uppmaning synnerligen afsevärd. PT 1895, nr 142, s. 3. — särsk.
a) med afs. på belopp o. d.: någorlunda ansenlig, rätt betydlig, icke föraktlig. Smyckeförrådet får .. betraktas som en afsevärd reserv för myntförrådet. Forssell Stud. 2: 142 (1886). Halmflätningsslöjden .. (har) åt rätt många personer lemnat en afsevärd inkomst. Salomon i NF 14: 1452 (1890). Afsevärdt lägre pris. Östg. corr. 1892, nr 34, s. 4.
b) (mindre br. uttr.) En import, .. tillräckligt stor för att under en afsevärd (dvs. någorlunda lång) tid göra den nya tulltaxan verkningslös. VL 1894, nr 201, s. 2. 47 (personer) erhöllo afsevärd (dvs. nämnvärd) kroppsskada. SDS 1895, nr 469, s. 2.
Jfr AFSE II 3, AFSEENDE II 4.

 

Spalt A 459 band 1, 1898

Webbansvarig