Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSEELSE, f.; pl. -er.
(†) eg. vbalsbst., motsv. AFSE. — särsk. (jfr AFSEENDE II 3 samt AFSE II 2) hänsyn, syfte, intresse. (Konungen har) trädt .. uti .. förbund .. med Engelland och Holland, med hwilka honom .. handelen och andra afseelser nogsamt förknippa. En säker mans i Leipz. skrifv. 1704, s. A 2 a.

 

Spalt A 451 band 1, 1898

Webbansvarig