Publicerad 1971   Lämna synpunkter
SKINNKOMPASS ʃin3~kompas2 l. ʃiŋ3~, l. 104, l. SKINKOMPASS ʃiŋ3kompas2 l. ʃin- l. 104, l. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) SINKOMPASS siŋ3kompas2 l. sin- l. 104 (sinnkåmmpáss Dalin, cinkompass’ WoJ (1891)), förr äv. SINKAPASS, r. l. m. (SvSkämtlNS osv.) l. n. (Dalin osv.); best. -en resp. -et; pl. -er resp. =.
Ordformer
(cinque- 1671. sinka- (sincka-) c. 16201649. sinkom- (cin-) 1851 osv. skinkom- (schin-, sjin-) 1884 osv. skinnkom- 1926 osv. -pas c. 16201671. -pass 1649 osv. -passe 1907)
Etymologi
[sv. dial. sinkenpass, sinkompass, skinkompass, skinnkompass, skinke pers, skinkepass m. m.; jfr ä. t. cinquebass, ä. eng. cinquepace, cinquopas(se), sinkapace m. m.; av fr. cinq pas, eg.: fem steg (se SINKA, sbst.2, PASS, sbst.1), syftande på de fem olika fotställningar som i galjard o. närsläktade danser intogos under loppet av två takter]
dans. om galjard l. dans mer l. mindre påminnande om denna; i senare tid om därur utvecklad, i sht förr i södra o. västra Sv., på Gotl. o. i Finl. förekommande (folklig) solodans, ofta utförd över ett ritat l. av utlagda föremål bildat kors på golvet o. krävande stor vighet; äv. oeg. l. bildl., förr särsk. i uttr. lära ngn att dansa skinnkompass l. komma ngn till att dansa skinnkompass för sig, betecknande att ngn handgripligen tar ngn i upptuktelse o. d. Munserer och Crabater igemen, / Till Galiarter warer eÿ seen, / Padvan, Sinkapas sampt och Cardus, / Suinger eder been med konstitt puss. Visb. 1: 326 (c. 1620). Chronander Bel. I 6 a (1649: komma). Dalin 1: 295 (1851: lära). Den ska vara mycket vig och lätt, / Som ska dansa Skinkompassen rätt. SvSkämtlNS 10: 51 (1884). Hur länge vill du dansa sinkompass i nattlinnet på det der viset? Hedenstierna Jönsson 154 (1894; yttrat till hustrun som letar efter sitt guldur). De svenske (dvs. båtsmännen som gått i land i Grimsby i Engl.) började demonstrera en riktig båtsmansdans, skinnkompass. Den dansen är som uppfunnen för smidiga män i klackjärnsskodda sjöstövlar. Salje DessBröd. 14 (1964). Ännu ett bra stycke in på 1900-talet kunde gammalt folk i södra Sverige livligt berätta om hur det gick till att dansa skinnkompass. Kulturen 1965, s. 135.

 

Spalt S 4125 band 26, 1971

Webbansvarig