Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLONIUM polå4nium, äv. -lω4-, äv. 0302, n.; best. -iet.
Etymologi
[av fr. polonium; till mlat. o. nylat. Polonia, Polen; den ena av grundämnets upptäckare, Marie Curie, var född i Polen]
kem. namn på ett med tellur besläktat radioaktivt o. mycket obeständigt grundämne framställt ur pechblände. KemT 1900, s. 26.
Ssg: POLONIUM-PREPARAT. kem. KemT 1900, s. 27.

 

Spalt P 1428 band 20, 1953

Webbansvarig