Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OFFSET of4~sät1, äv. å4f~, sbst. oböjl.
Etymologi
[av eng. offset, av eng. off, etymologiskt identiskt med eng. of (se AV), o. set (se SÄTTA); benämningen syftar på att tryckfärgen ”sättes av” från tryckformen till en gummiduk]
boktr. metod för framställning av (litografiska) tryckalster, innebärande att text o. bilder osv. från (den på en vals sittande cylindriska) tryckformen överföras till en (på en annan vals fäst) gummiduk o. därifrån på papperet; äv. i uttr. (tryckt l. framställd osv.) i offset, tryckt osv. med offsetmetoden. Globen 1924, s. 33.
Ssgr (i fackspr.): OFFSET-CYLINDER. med gummiduk överdragen cylinder l. vals som användes vid offsettryck. NordBoktrK 1910, s. 241.
-DUK. gummiduk (fäst på offsetcylinder o.) använd vid offsettryck. NordBoktrK 1916, s. 148.
-FÄRG. för offsettryck. NoK 20: 39 (1923).
-GUMMIDUK~102. = -duk. NordBoktrK 1916, s. 149.
-METOD(EN). den metod som användes vid offsettryck. NordBoktrK 1910, s. 241.
-PAPPER. för offsettryck. HantvB I. 5: 298 (1937).
-PRESS. (rotations)press för offsettryck. NoK 20: 109 (1923). I Sverige installerades den första offsetpressen .. (1907) vid Generalstabens litografiska anstalt. Globen 1925, s. 28.
-TRYCK. tryckning med offset; äv.: tryck(alster) framställt med offset. NordBoktrK 1910, s. 241.

 

Spalt O 301 band 18, 1949

Webbansvarig