Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HORTENSIA hortän4sia, äv. 0302, r. l. f.; best. -an; pl. (i bet. 1) -or (Dahlgren 2Ransäter 96 (i handl. fr. 1840) osv.) ((†) -er Flora 1835, s. 19, Dalin 2: 766 (1855)).
Etymologi
[av fr. hortensia; växten uppkallad efter fransyskan Hortense Barré, som ledsagade upptäckaren, läkaren o. botanisten Ph. Commerson (1773) på hans forskningsresor]
1) benämning på växter av släktet Hydrangea Lin.; vanl. om den från Japan o. Kina härstammande, buskartade arten Hydrangea hortensia DC., som i Sv. odlas som prydnadsväxt. Flora 1835, s. 19. Hvitbladig Hortensia (Hydrangea nivea Michx.). Lilja SkånFl. 284 (1870). Äkta Hortensia (Hydrangea Hortensia Dec.). Därs. 850. Abelin TrInomh. 104 (1904). — jfr SYREN-HORTENSIA.
2) (numera knappast br.) handel. = HORTENSIA-BLÅTT. Ekenberg (o. Landin) (1891).
Ssgr (till 1): HORTENSIA- l. HORTENSIE-BLOMMA, r. l. f. —
-BLÅTT, n. (hortensia-) (numera knappast br.) handel. benämning på vissa i handeln förekommande blå färger. Ekenberg (o. Landin) 409 (1891).
-GRUPP.
-STÅND.

 

Spalt H 1242 band 11, 1932

Webbansvarig