Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLIKNA äf3ter~li2kna, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o. II), -ING (se d. o.); -ARE.
Etymologi
[till EFTER- 11 c; jfr d. efterligne; jfr äv. t. nachahmen]
a) med personligt (l. därmed jämförligt) subj.: (söka) frambringa l. åstadkomma ngt som liknar l. påminner om l. är avsett att vara ett motstycke l. en motsvarighet till (ngt som tjänstgör ss. förebild l. mönster); (söka) uppträda på samma l. liknande sätt som (ngn); efterhärma, imitera. Schultze Ordb. 2771 (c. 1755). Bägge hjeltarne .. blifva .. recommenderade åt de yngre krigare, såsom en föresyn til efterliknande. Ossian 2: 75 (1794). Snilleverk .., som ej mer kunna efterliknas. Agardh Bl. skr. 2: 245 (1837). (Hon berättade) med en vidlyftighet, som vi icke vilja efterlikna. Lysander Äfv. 43 (1872). Boccaccio (har) utan tvifvel äfterliknat Petrarca i v. 40 af sin vackraste eklog, XIV ”Olympia”. Wulff Petrarcabok 165 (1905). I Frankrike fann (Defoe, Robinson Crusoe’s förf.,) .. strax efterliknare. 2 NF 5: 1501 (1906). (Man söker vid framställningen av oljefärgstryck) å papperet efterlikna målardukens textur. 2 Uppf. b. 10: 319 (1907). Den japanska (vetenskapen är) redan på flera områden .. själfständig och skapande och icke ensamt receptiv och efterliknande. VL 1907, nr 114 B, s. 3.
b) om konst- l. industrialster o. d.: (vara avsedd att) utgöra en avbild l. efterhärmning o. d. av (ngt), efterhärma, imitera. Blåbärssaft lär användas till framställande af ”rödt vin”, efterliknande .. Bordeaux-vinerna. NF 17: 11 (1892). Pelarkapitälet (hos egyptierna) efterliknade lotusblomman eller lotusknoppen. Adler Meyer 60 (1892).
c) (föga br.) i p. pf. (med objektsväxling), i fråga om ngt som är avsett att föreställa l. utgöra en efterhärmning o. d. av ngt: imiterad, fingerad. Konungen .. förde sjelf trupperna i efterliknade fältslag. Carlson Hist. 4: 233 (1875) [jfr SIMULAKER].
Ssg: EFTERLIKNANS-VÄRD. värd att efterlikna. J. E. Hylén i Språk o. stil 1906, s. 154.

 

Spalt E 173 band 7, 1918

Webbansvarig