Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEGRASSERA deg1rase4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[afl. till DEGRAS, sannol. bildad i anslutning till t. degrassieren, som dock liksom t. degraissieren, fr. dégraisser betyder ’taga fettet ur (en hud)’]
garf. insmörja med degras. De ur barken upptagna kalfskinnen strykas, oljas på köttsidan, torkas svagt, blancheras, degrasseras och glaceras. Hirsch Lärob. f. garfv. 249 (1898).

 

Spalt D 488 band 6, 1908

Webbansvarig