Publicerad 1893   Lämna synpunkter
AFBASTA a3v~bas2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. abbasten]
1) taga basten af (träd). Dalin (1850).
2) färg. gm ombindning med bast afskilja l. åstadkomma (en ofärgad ring, ros l. dyl. på nummeränden af ett klädesstycke, som färgas med indigo). På alla kläden, vid hvilkas färgning Indigo användes, bör i Nummer-ändan af stycket en ros eller ring med den noggranhet afbindas, eller, som det vanligen kallas. bastas, att densamma ej kan åtkommas af upsättningsfärgen(:) .. styrkan af Indigo-grunden kan inhämtas af den ros eller ring, som är afbastad å nummer-ändan af stycket. SFS 1828, s. 1517. Därs. 1832, s. 144. Dalin (1850). — jfr BASTA, AFBINDA.

 

Spalt A 106 band 1, 1893

Webbansvarig