Vanliga frågor och svar

Varför hittar jag inte ett vanligt ord som ”dator”?

Tänk på att redigeringen av bokstaven D avslutades 1923. Därför finns nyare ord inte med i ordboken. Tryckår för varje artikel står längst upp på artikelsidan.

Varför stavas rägnbåge med ä?

Under en period, från ca 1919 t.o.m. 1962, stavades det korta e-ljudet i vissa fall med ä i ordboken. Det gäller t.ex. pänningar, rägn, värksamhet.

Vad är det för skillnad på SAOB och SAOL?

SAOB är en omfångsrik historisk ordbok över svenska språket under 500 år medan SAOL är en koncentrerad ordlista med en begränsad mängd ordförklaringar i ett band. Se vidare under SAOB är inte SAOL.

Hur ska jag skriva när jag citerar text ur SAOB från webbplatsen?

 • Om det är relevant anges artikelns tryckår som står längst upp på artikelns webbsida. Ordet kommunikation publicerades t. ex. 1937 och anges så här:

  Svenska Akademiens ordbok (SAOB) kommunikation (tryckår 1937).

  Är det en lång och omfattande artikel som citeras kan också ordklass och betydelsemoment anges, t. ex. så här:

  Svenska Akademiens ordbok (SAOB) taga, v., I 2 a β (tryckår 2002).

 • I löpande text som kompletteras av en litteraturlista kan referensen kortas:

  SAOB kommunikation (tryckår 1937).

  I litteraturlistan skrivs hela verket så här:

  SAOB = Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien. Lund 1893–. www.saob.se (samt månad och år när texten hämtades från webbplatsen, t. ex. ”hämtat mars 2017”).

Vad betyder förkortningen ”feng.”?

feng. står för fornengelsk. Förklaring till alla förkortningar i SAOB finns på sidan Förkortningar och källor.

Hur många ord finns det i ordboken?

Det finns ca 490 000 uppslagsord i SAOB.

Vilket är det längsta ordet?

De längsta orden i ordboken är

 • afdelningsområdeslandstormsbefälhafvare
 • rullföringsområdesbefälhavarebefattning

Var och en av dessa båda sammansättningar innehåller 39 bokstäver.

 

etymbordet