Vanliga frågor och svar

Varför hittar jag inte ett vanligt ord som ”dator”?

Tänk på att redigeringen av bokstaven D avslutades 1923. Därför finns nyare ord inte med i ordboken. Tryckår för varje artikel står längst upp på artikelsidan.

Varför stavas rägnbåge med ä?

Under en period, från ca 1919 t.o.m. 1962, stavades det korta e-ljudet i vissa fall med ä i ordboken. Det gäller t.ex. pänningar, rägn, värksamhet.

Vad är det för skillnad på SAOB och SAOL?

SAOB är en omfångsrik historisk ordbok över svenska språket under 500 år medan SAOL är en koncentrerad ordlista med en begränsad mängd ordförklaringar i ett band. Se vidare under SAOB är inte SAOL.

Vad betyder förkortningen ”feng.”?

feng. står för fornengelsk. En förteckning över alla förkortningar i SAOB finns på denna sida.

Hur många ord finns det i ordboken?

Det finns ca 466 000 uppslagsord i SAOB.

Vilket är det längsta ordet?

De längsta orden i ordboken är

  • afdelningsområdeslandstormsbefälhafvare
  • rullföringsområdesbefälhavarebefattning

Var och en av dessa båda sammansättningar innehåller 39 bokstäver.

 

etymbordet