Publicerad 2013   Lämna synpunkter
UTVÄNDIGT, adv., se utvändig, adj.°

 

Spalt U 1378 band 37, 2013

Webbansvarig