Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALVINSK kalvi4nsk, stundom kal4vinsk, adj.; adv. = (†, Isogæus Segersk. 607 (c. 1700)), -T.
Ordformer
(förr skrivet cal-, -vinisk (-uinisk) 15971807. -vinsk 1680 osv.)
Etymologi
[jfr t. kalvinisch; bildat till familjenamnet CALVIN (se KALVINISM)]
i sht kyrkohist. kalvinistisk; numera i sht i inskränktare anv.: som utgår l. utgått från l. är utmärkande för l. tillhör reformatorn Johannes Calvin. De kalvinska skrifterna. Den kalvinska ståndpunkten i fråga om nattvarden. Att E(ders) F(urstlige) N(åde) will .. införe then Caluiniske Religion och läran. UrkFinlÖ I. 1: 114 (1597). Een calvinisk prest. Spegel Dagb. 142 (1680). De Holländska provinserne .. i egenskap af Calviniska. LBÄ 36—38: 172 (1800). Konungen (K. IX) .. var känd för kalvinska sympatier. Hagström Herdam. 4: 74 (1901). SvTeolKv. 1928, s. 82.

 

Spalt K 219 band 13, 1935

Webbansvarig