Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(II B) FÖR-KLARERA. (†) klara upp, ordna (ngt). Till sades Joen Swenson, at han skulle nw strax sÿn saak för klar-rera, och .. Hr hindrichz hustru ofuer tÿga medh witnen. EkenäsDomb. 1: 241 (1659).
(I 2 d) -KLASSISK3~20. tillhörande tiden före den klassiska. De förklassiska stilperioderna, den egyptiska och assyriska. MeddSlöjdf. 1886, s. 106. Förklassisk kallas dels Greklands kultur och historia före perserkrigen (490-t. f. Kr.), dels Greklands sten-, brons- och tidigaste järnålder. BKonvLex. (1924).
(II 1 a γ) -KLEMA040 (jfr anm. 2:o sp. 2313), förr äv. -KLEMMA; -klemning. bortklema; skämma bort (ngn) gm klemande; förvekliga; företrädesvis i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.: bortklemad, bortskämd; förvekligad, veklig; jfr FÖR-KELA. Våra själs och kroppskrafters qvinliga förklemande. Hasselroth Campe 45 (1794). Han talade .. klagande som ett förklemadt barn. Benedictsson FruM 236 (1887).

 

Spalt F 2801 band 9, 1927

Webbansvarig