Bokmässan 2016

Bok och Bibliotek i Göteborg 22 – 25 sep. Svenska Akademien finns på plats under mässan i monter B01:01. I Svenska Akademiens monter ägnas stort utrymme åt Svenska Akademiens ordbok och den nya webbplatsen www.saob.se som innehåller alla hittills tryckta

Ny server i drift

www.saob.se har fått en ny server i en molntjänst. På så sätt hoppas vi kunna säkerställa driften av webbplatsen utan avbrott och leverera innehåll med högsta prestanda till våra läsare. Som vanligt är ni välkomna att kontakta redaktionen på adressen ordbok@svenskaakademien.se