Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SÅPP, se sopp, soppa, sbst.1

 

Spalt S 15967 band 33, 2001

Webbansvarig