Publicerad 2001   Lämna synpunkter
SÅLL sol4, sbst.3, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(sald 1681. såld 1681. såll 1678 osv.)
Etymologi
[fsv. sald; jfr d. sold, fvn. sáld, nor. dial. såld; sannol. avledn. av , sbst.]
(förr) om mått (se MÅTT, sbst.4 1 b) för säd, rymdmått för säd. Dher till medh tager .. (prästen) Humble och Lijn aff hwart Matelaag nembl. en knippa hamp och en höör och itt såll humble. VDAkt. 1678, s. 285. Såld, item wist sädes mott. Verelius 214 (1681). Hvad man i Sverige förstod med såll korn, känner jag icke. Detta mått nämnes äfven i Vadstena klosters jordebok från 1420-talet och i regementsprotokoll för Vestergötland af år 1542. Falkman Mått 1: 292 (1884). Över hela Norge hette under medeltiden det största spannmålsmåttet såll, således också i Bohuslän. Jansson 86 (1950). På 1500-talet upphör snart sållet att förekomma i handlingarna. Därs.

 

Spalt S 15927 band 33, 2001

Webbansvarig